Project Management
in goede handen

Curriculum vitae

Deskundige ondersteuning, professionele begeleiding

VM&A is een deskundig management en adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed. Daarnaast beschikt VM&A over een uitgebreid netwerk waarin een breed scala aan deskundigheden en kwaliteiten zijn vertegenwoordigd, waarmee goed wordt samengewerkt. Door dit brede en betrouwbare netwerk kan VM&A veelal de totaal benodigde expertise voor de opdracht inbrengen. Ook de continuïteit van de dienstverlening door VM&A wordt uit dit netwerk gewaarborgd. Oprichter Wim van der Vliet is breed georiënteerd wat ook goed tot uitdrukking komt in zijn CV.

Bekijk CV

Stadskantoor Vlaardingen

Programmamanagement nieuwbouw stadhuis
Het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente voerde al sinds de eeuwwisseling debatten over de huisvesting van het gemeentebestuur en de eigen organisatie. Het in gebruik zijnde gebouw leende zich niet voor een nieuwe manier van werken, was relatief duur in de exploitatie en er moest binnen een aantal jaren veel geld uitgetrokken worden voor groot (achterstallig) onderhoud. 

Stadskantoor Krimpen a/d IJssel

Programmamanagement nieuwbouw stadhuis
Het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente voerde al sinds de eeuwwisseling debatten over de huisvesting van het gemeentebestuur en de eigen organisatie. Het in gebruik zijnde gebouw leende zich niet voor een nieuwe manier van werken, was relatief duur in de exploitatie en er moest binnen een aantal jaren veel geld uitgetrokken worden voor groot (achterstallig) onderhoud.

Enkele opdrachtgevers