Interim management

architecture_3d_designs_wallpaper_69

Wim van der Vliet is u graag van dienst als interim-manager

Redenen om een interim-manager aan te trekken:
Absentie
Afwezigheid of (niet) inzetbaarheid van uw manager kan een goede reden zijn, bijvoorbeeld:
▪ er is een vacature en er is nog geen geschikte opvolger gevonden
▪ de huidige manager is langdurig ziek
▪ de huidige manager is op zwangerschapsverlof
▪ de huidige manager geniet van een sabbatical
▪ de huidige manager is om andere redenen niet inzetbaar

Organisatie 
Aanpassingen (al dan niet tijdelijk) aan en in uw organisatie kunnen goede redenen zijn, bijvoorbeeld:
▪ u wilt/moet reorganiseren en kunt extra capaciteit/expertise gebruiken
▪ door calamiteit is extra capaciteit/expertise gewenst
▪ het inrichten en sturen van project- en programmaorganisaties